Колективна монографія

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі групи авторів 
з метою написання колективної монографії 

«ПСИХОЛОГІЯ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ЕКСПЕРИМЕНТ»

 

Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об'єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень. Координацію роботи над колективною монографією буде здійснювати Жигайло Наталія Ігорівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри теорії та історії політичної науки, заступник декана з наукової роботи філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Монографія видається з присвоєнням їй УДК і номера ISBN, вона буде розміщена у наукометричній базі «Google Scholar», а також передбачена розсилка її примірників у провідні бібліотеки та ЗВО України, щоб з результатами досліджень мало можливість ознайомитися широке коло зацікавлених читачів. Кожному опублікованому матеріалу буде присвоєно DOI. Автори колективної монографії отримують по 1 примірнику видання.

Цінність та необхідність публікації розділу у монографії визначена у нових нормативно-правових актах, з якими можна ознайомитися за посиланням.

До участі у написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти. Наукові роботи аспірантів необхідно направляти виключно з рецензією наукового керівника.

Матеріали необхідно надіслати з позначкою у темі листа «колективна монографія» на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

 

Графік формування та публікації монографії

Прийом заявок та підрозділів монографії для публікації – до 5 листопада 2021 року (включно).

Відповідь про прийняття матеріалів – впродовж 5 днів після отримання матеріалів.

Поштова розсилка монографії – після 10 грудня 2021 року.

 

Редакційна колегія

Жигайло Н. І., доктор психологічних наук, професор, професор кафедри теорії та історії політичної науки, заступник декана з наукової роботи філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (відповідальна за випуск);

Островська К. О., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка;

Грабовська С. Л., кандидат філософських наук, професор, завідувач кафедри психології Львівського національного університету імені Івана Франка;

Гапон Н. П., доктор філософських наук, професор, професор кафедри психології Львівського національного університету імені Івана Франка;

Кононенко О. І., доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова МОН України.

 

Структура монографії

1. Соціальна психологія і соціально-психологічні аспекти сучасної освіти.

2. Загальна психологія та психологія особистості.

3. Психологія розвитку та вікова психологія.

4. Актуальні питання клінічної психології та дефектології.

5. Педагогічна та корекційна психологія.

6. Актуальні проблеми когнітивної та консультативної психології.

7. Організаційна психологія та психологія бізнесу.

8. Психологія праці, інженерна психологія і ергономіка.

9. Сучасна юридична психологія: напрямки розвитку, проблеми і методи.

10. Психологічні аспекти міжетнічних і міжкультурних відносин.

11. Психофізіологія та медична психологія.

 

Вимоги до оформлення підрозділів монографії

– підрозділ монографії подається українською, російською або англійською мовою;

– підрозділ монографії має бути цілісним матеріалом наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора;

– обсяг підрозділу монографії не менше 1,5 авт. арк., що дорівнює 60 000 символів з пробілами (орієнтовно 30 стор.); формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм;

– посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках, наприклад, [2, с. 25; 5, с. 33], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок) відокремлюється від іншого крапкою з комою [3; 4; 6; 8; 12; 15].

 

Загальна структура підрозділу монографії

– прізвище та ініціали автора підрозділу монографії; науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи (кожен співавтор з нового рядка); місто автора (-ів); назва підрозділу монографії; анотація 7–10 речень мовою підрозділу монографії (зазначити проблематику та результати дослідження);

– матеріал повинен мати наступну структуру: короткий вступ (1–2 сторінки), 2–3 рівнозначних за обсягом параграфи і висновки (1 сторінка);

– список використаних джерел розміщується після підрозділу монографії у порядку згадування або у алфавітному порядку і оформляється у відповідності вимог міждержавного стандарту ДСТУ 8302:2015.

 

Відшкодування витрат за верстку, друк і поштову відправку колективної монографії складає 1000 гривень за 1,5 авт. арк. (орієнтовно 30 стор.). Якщо підрозділ монографії більше зазначеного обсягу, вартість кожної додаткової сторінки – 120 гривень. Реквізити для сплати будуть надіслані авторам після прийняття підрозділу монографії до публікації.

 

Заповнити заявку можна за посиланням

Завантажити інформаційний лист

 

Контакти

Львівський національний університет імені Івана Франка

Філософський факультет, кафедра психології

Адреса: вул. Коперника 3, м. Львів, Україна, 79000 

Офіційний веб-сайт: http://psy-visnyk.lnu.lviv.ua/monograph

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Контактний номер: +38 (095) 859 16 50