Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки – це збірник наукових праць, у якому висвітлено результати теоретичних та емпіричних досліджень актуальних проблем психології.

Рік заснування: 2017

Засновник: Львівський національний університет імені Івана Франка

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіаРішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1877 від 30.05.2024 року.

Періодичність виходу: 4 рази на рік

Фахова реєстрація: внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з психологічних наук (спеціальність: 053 «Психологія») відповідно до Наказу МОН України від 15.04.2021 № 420 (Додаток 3).

ISSN: 2522-1876 (Print) 2663-4465 (Online)

Розміщення на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського: Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Мета збірника  висвітлення широкого спектру теоретичних та емпіричних наукових розробок в різних галузях сучасної психології.

Ця мета визначає основні завдання
- розгляд аспектів розвитку та формування особистості на різних етапах онтогенезу;
- аналіз актуальних проблем в галузях соціальної, педагогічної, організаційної, клінічної психології тощо;
- інформування про події наукового життя в Україні;
- рецензування наукових праць та підручників з психологічної тематики.

Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Подібна співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікацію наукових статей, проведення на базі видання круглих столів.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам опублікувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки для науковців, а й для практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї діяльності.

 

 

З повагою редакційна колегія видання.