Головний редактор:

К. О. Островська – доктор психологічних наук, професор

Заступники головного редактора:

С. Л. Грабовська – кандидат філософських наук, професор;

Н. І. Жигайло – доктор психологічних наук, професор

Відповідальний секретар:

Н. В. Гребінь – кандидат психологічних наук

Члени редакційної колегії:

Н. П. Гапон – доктор філософських наук, професор;

О. В. Квас – доктор педагогічних наук, професор;

Л. Д. Кизименко – доктор біологічних наук, професор;

С. Д. Максименко – доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України;

М. М. Слюсаревський – кандидат психологічних наук, член-кореспондент НАПН України;

В. О. Васютинський – доктор психологічних наук, професор;

М. Гуфлейт-Лукасік – доктор габілітований гуманітарних наук у галузі психології, ад’юнкт;

З. С. Карпенко – доктор психологічних наук, професор;

Д. І. Шульженко – доктор психологічних наук, професор;

Я. Бартошевський – доктор гуманітарних наук;

А. Кобилярек – доктор гуманітарних наук;

М. Лєвіцка – доктор габілітований гуманітарних наук у галузі психології;

Т. Сосновський – доктор габілітований гуманітарних наук у галузі психології, професор;

В. П. Москалець – доктор психологічних наук, професор;

Т. М. Титаренко – доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;

Н. В. Хазратова – доктор психологічних наук, доцент;

Ж. П. Вірна – доктор психологічних наук, професор;

Т. Б. Партико – кандидат психологічних наук, професор;

Р. І. Карковська – кандидат психологічних наук, доцент;

Л. І. Дідковська – кандидат психологічних наук, доцент;

Д. І. Бородій – кандидат психологічних наук, доцент;

І. І. Галецька – кандидат психологічних наук, доцент;

М. Б. Перун – кандидат психологічних наук.