Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки – це збірник наукових праць, у якому висвітлено результати теоретичних та емпіричних досліджень актуальних проблем психології.

Рік заснування: 2017

Засновник: Львівський національний університет імені Івана Франка

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: Серія КВ № 22747-12647Р від 26.04.2017

Періодичність виходу: 2 рази на рік

ISSN: 2522-1876 (Print) 2663-4465 (Online)

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

У збірнику висвітлюється широкий спектр теоретичних та емпіричних наукових розробок в різних галузях сучасної психології. Розглядаються аспекти розвитку та формування особистості на різних етапах онтогенезу. Аналізуються актуальні проблеми в галузях соціальної, педагогічної, організаційної, клінічної психології та ін. Для науковців, викладачів, студентів, професійних психологів.

Збірник інформує і про події наукового життя в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з психологічної тематики.

Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Подібна співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікацію наукових статей, проведення на базі видання круглих столів.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам опублікувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки для науковців, а й для практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї діяльності.

 

 

З повагою редакційна колегія видання.