Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки №11

Титул

Зміст

Світлана Байда Основні тенденції в дослідженні самоставлення дошкільників

Юлія Бакка Теоретико-методологічні аспекти вивчення проблеми становлення самостійності особистості

Аліна Бахвалова Особливості індивідуально-психологічних властивостей журналістів із різним рівнем успішності

Юлія Білюченко Психологічний зміст комунікативної агресії у дівчат та юнаків студентського віку

Марина Бриль Психолого-педагогічна компетентність викладача в системі інклюзивної мистецької освіти

Владислав Гаврюшенко Теоретичні основи дослідження міжособистісної взаємодії в психології

Руслан Ганущак Життєвий світ особистості: онтологічний статус та методологічні підходи до дослідження

Маргарита Гутиря, Марина Кононова Чинники професійної самоактуалізації майбутніх психологів у процесі фахової підготовки

Ольга Дробот Психологічні особливості переживання навчального стресу учнями сільської школи

Сергій Кононенко Структурно-функціональні компоненти процесу розвитку професійної самосвідомості фахівців юридичного профілю

Тетяна Костіна, Ірина Булах Гендерно зумовлене насильство та його види: домашнє насильство

Ольга Кухарук Ціннісна складова соціальної ідентичності у прогнозуванні соціальної взаємодії

Інна Леонова Зв’язок міжособистісних стосунків із формуванням почуття самотності

Артем Маковський Результати дослідження психологічного супроводу професійної діяльності прикордонників засобами душпастирства військових капеланів

Олег Матеюк, Юлія Суходоля Соціальний інтелект: психологічний феномен та теоретична проблема

Антоніна Мельничук, Таїсія Комар Дослідження синдрому вигорання засобами позитивної психотерапії Н. Пезешкіана серед медичних працівників

Вікторія Міщенко-Дрючило Феномен покликання крізь призму розуміння українськими та зарубіжними науковцями

Маргарита Півень, Юлія Казимова Структурні особливості емоційної сфери користувачів мережі Instagram

Анжела Плошинська, Іван Батраченко, Євгенія Коваленко Добровільність фізичної та розумової активності як виклик до особистості в епоху метамодерну

Ірина Поспелова, Оксана Рамзіна Проблеми виникнення тривожності молодшого школяра в сучасній школі

Катерина Радзівіл Відчуження дитиною одного з батьків як психологічний феномен: науково-теоретичне обґрунтування

Олексій Сабадуха Проблема свідомого й несвідомого в контексті метафізичної теорії особистості

Світлана Ситнік Ґендерні стереотипи професійної спрямованості старшокласників

Надія Терлецька Внутрішня картина хвороби і якість життя хворих із психогенними депресіями невротичного рівня

Вікторія Толмачевська Емоційний інтелект як складова емоційної експресії в контексті професійної діяльності медичного персоналу в умовах COVID-19

Світлана Хілько Емпатія як чинник формування толерантності до невизначеності в майбутніх психологів

Анна Худавердова Специфічні чинники девіантної поведінки військовослужбовців

Наталія Шавровська, Людмила Смалиус Токсичні стосунки як психологічний феномен