Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки №12

Титул

Зміст

Марія Августюк Точність метакогнітивного моніторингу у розрізі легкості / важкості виконання завдань

Вадим Барко, Вадим Барко, Віктор Бондаренко Українськомовний опитувальник визначення типів мотиваційних стратегій (ТМС) і результативність його використання в Національній поліції України

Надія Гапон Основні концептуальні ідеї Мішеля Фуко з позицій сучасної психології

Ірина Грузинська Комунікативна депривація в умовах дистанційного навчання студентів

Світлана Жарікова, Наталія Богдан, Юлія Краснокутська Компетентнісні контексти емоційного інтелекту у фахівців готельно-ресторанної справи на різних етапах професіогенезу

Наталія Жигайло, Роксолана Карпінська Сучасний підхід до розвитку й формування професійної компетентності управлінця

Галина Католик Психологічний портрет серійного вбивці в інтрасуб’єктивному молоді різних професійних керунків

Оксана Кормило, Руслана Чіп, Галина Гончаровська Особливості стресостійкості та вибір копінг-стратегій старшими підлітками

Інна Леонова Вплив дитячо-батьківських стосунків на самотність жінок у дорослому віці

Наталія Піковець Ціннісні орієнтації майбутніх фахівців в умовах здобуття освіти як предмет соціально-психологічного дослідження

Яна Пономаренко Психологічний зміст емоцій у поліцейських з різним рівнем особистісно-професійної здійсненності

Галина Радчук, Зоряна Адамська, Вікторія Олексюк Психологічні особливості впровадження дистанційного навчання студентів

Тетяна Сапєльнікова, Ганна Казарова Вплив індивідуально-особистісних якостей на професійне самовизначення старшокласників

Надія Чепелєва Дитиноцентризм у суспільстві: психологічний стан та установки батьків

Тетяна Черноус, Вікторія Каламаж Тілесно-руховий чинник музичного впливу на рефлексивний компонент емоційного інтелекту (на прикладі майбутніх учителів початкових класів)

Олена Черткова, Софія Чолій, Оксана Сеник Ставлення молоді до «карантинних» мемів у зв’язку із домінуючим стилем гумору та особистісними диспозиціями

Юлія Чистовська, Микола Стеценко Проблема психосоматичної патології: аналіз стану наукових поглядів на виникнення, специфічність та необхідність мультидисциплінарного менеджменту

Ірина Чорна Психологічні особливості професійного самовизначення школярів

Михайло Чорний Аналіз наукових підходів до проблеми психологічної готовності до соціальної роботи

Артем Маковський Емпіричне дослідження особливостей психологічного супроводу професійної діяльності прикордонників засобами душпастирства військових капеланів