Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки №13

Титул

Зміст

Світлана Білозерська Професійно-особистісний саморозвиток майбутнього педагога

В’ячеслав Бліхар, Галина Католик, Богуслава Католик Цінності: поняття, структура та підходи у контексті сучасних військових екзистенцій

Світлана Бондаревич, Мар’яна Пальчинська, Юлія Чумаєва Взаємозв’язок Я-концепції, самооцінки та копінг-стратегій особистості у формуванні психосоматичних розладів

Віталій Бочелюк, Микита Панов Дослідження психологічної готовності фахівців спеціальної та інклюзивної освіти до роботи з аутичними дітьми

Вадим Васютинський Ціннісні аспекти сприймання українцями російської влади і російських громадян як винуватців воєнної агресії

Ксенія Гавриловська, Юлія Дем’янчук Тренінгові техніки як засіб формування толерантності в системі інклюзивної освіти

Лілія Гачак-Величко Психологічні засоби профілактики стресу у професійній діяльності військовослужбовців

Наталія Жигайло, Олег Матеюк Психологічний супровід військовослужбовців у зоні ведення бойових дій

Олександр Зінченко Психологічні умови ефективності дистанційного навчання під час війни

Надія Левус, Ніна Підбуцька, Наталя Бугрій-Шрамко Соціально-психологічні чинники культурної адаптації студентів-іноземців

Світлана Лукащук Стрес як передумова інтернет-залежності студентів

Леонід Ніколаєв, Оксана Войтенко, Олександра Озеллі Психологічні засади переживання самотності жінками середнього віку в умовах пандемії

Ірина Пелех, Галина Католик Емоційні стани вагітної жінки: порівняльний аналіз

Вадим Пісоцький, Анжела Горянська Особливості взаємозв’язку комунікативної толерантності майбутніх менеджерів із показниками їх емоційного інтелекту та толерантності до невизначеності

Яна Пономаренко Професійне самоздійснення поліцейських в контексті їх готовності до інноваційної діяльності та толерантності до невизначеності

Роман Попелюшко COVID-19 як чинник виникнення посттравматичного стресового розладу

Юлія Рудоманенко Прокрастинація: співвідношення її структурних показників та наслідків для особистості

Ольга Сандал Соціально-демографічні характеристики осіб з травматичним досвідом

Тетяна Скрипник, Наталія Лопатинська, Тетяна Кострицька, Анастасія Василевська Становлення комунікативно-мовленнєвої сфери у дітей дошкільного віку з аутизмом з опорою на методи «Сенсорна інтеграція Айрес» та «Сенсорна дієта»