Вимоги до оформлення статей:

До публікації приймаються статті, що мають наукову і практичну цінність. Автор несе відповідальність за оригінальність тексту статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації. Редакція не несе відповідальності за викладену в статті інформацію. Остаточне рішення про публікацію ухвалюється редакцією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.

Звертаємо увагу авторів на те, що до публікації приймаються статті лише українською та англійською мовами!

Заборона використання наукових праць країни-окупанта:

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

Академічна доброчесність:

Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Технічні вимоги:

- електронний варіант статті у форматі *.doc, *.docx або *.rtf, підготовлений у текстовому редакторі Microsoft Word.

- обсяг статті 8-15 сторінок;

- формат А4 через 1,5 інтервал;

- шрифт Times New Roman, розмір 14;

- поля з усіх сторін – 20 мм.

Структура статті:

рядок 1 – УДК (вирівнювання по лівому краю);

рядок 2 – назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери);

рядок 3 – ім’я та прізвище автора статті (вирівнювання по центру);

рядок 4 – місце роботи (навчання), адреса навчального закладу (вирівнювання по центру), електронна пошта.

Перший абзац – анотація та ключові слова (мінімум 1800 знаків). Публікація англійською мовою повинна супроводжуватися анотацією українською мовою; кожна публікація українською мовою супроводжується англомовною анотацією.

Далі йде текст статті та список використаної літератури.

Останній абзац – назва статті, ім’я та прізвище автора, місце роботи (навчання), адреса навчального закладу, електронна адреса, анотація та ключові слова (мінімум 1800 знаків). Публікація англійською мовою повинна супроводжуватися анотацією українською мовою; кожна публікація українською мовою супроводжується англомовною анотацією.

Література розміщується після статті у порядку згадування; друкується через 1,5 інтервал, 14 розміром, шрифтом Times New Roman і оформляється згідно розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках, наприклад, [2, с. 25; 5, с. 33], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок) відокремлюється від іншого крапкою з комою [3; 4; 6; 8; 12; 15].