Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки №10

Титул

Зміст

Іван Батраченко, Марина Сурякова, Інна Учитель Соціальна тривожність у міжособистісній взаємодії студентів

Оксана Бондар Психологічні особливості організації ігрового простору дитини дошкільного віку з використанням українських народних ремесел

Ольга Буковська, Тамара Мазур, Вадим Журов Особливості емоційної сфери дошкільників, які виховуються у сім’ях учасників бойових дій

Ігор Віденєєв, Анастасія Большакова, Тетяна Перевозна Стаж професійної діяльності як детермінанта змін індивідуально-психологічних особливостей особистості правоохоронця

Юрій Горбенко Особливості використання міфів у гібридній російсько-українській війні

Інна Гресько Ясність Я-концепції як чинник гармонійної особистості

Наталія Жигайло, Оксана Харко Розвиток духовних цінностей як спосіб формування стресостійкості в умовах дистанційного навчання

Олена Журавльова, Олександр Журавльов Прокрастинація як детермінанта порушення психічного здоров’я: шляхи подолання

Таміла Зозуль Психологічне вивчення ставлення до тілесності жінок до та після кризи середнього віку у контексті формування їх індивідуального еротичного коду

Тетяна Іванова, Ірина Зозуля Гендерні особливості прояву тривоги та депресії

Роксолана Карпінська, Оксана Борисенко Cоціально-психологічна та медична реабілітація учасників АТО

Анна Кіріллова, Ірина Антоненко Вплив психічного інфантилізму підлітків на розвиток соціального інтелекту в освітніх умовах

Тетяна Клібайс Специфіка становлення атрибутивного стилю дорослих як ресурсного потенціалу особистості

Анна Колчигіна, Ольга Зайцева Академічна саморегуляція й особливості взаємозв’язку мотиваційної та регулятивної сфери студентів

Олександра Льошенко, Вероніка Кондратьєва Діагностика, профілактика, корекція синдрому «емоційного вигорання»

Ірина Мартинюк Соціально-психологічні предиктори самооцінки вагітних жінок: емпіричний аспект

Анаіт Мелоян, Анастасія Іванкович Вплив захисних механізмів на харчову поведінку дівчат студентського віку

Ірина Мельничук Передумови виникнення та корекція депресії в підлітковому віці

Ірина Чорна, Наталія Оконська Теоретичний аналіз психологічних механізмів сприймання екранної інформації в підлітковому віці

Лідія Орищин-Буждиган Оптимізм та задоволеність життям у кризовий час пандемії

Анастасія Прядко, Оксана Сергєєнкова Історіогенез поняття «стереотип» як предмету психологічного дослідження професійних стереотипів вихователів

Віра Синякова Соціалізація підлітків в умовах прийомної сім’ї

Світлана Ситнік Мотиви міжособистісної взаємодії в осіб з різним ставленням до людей

Христина Стельмащук Аналіз стресогенних чинників під час дистанційного навчання в умовах пандемії

Наталія Теслик, Дарина Громико, Аліна Гончаренко Ризики віктимізації студентської молоді у віртуальному просторі (на прикладі кібершахрайства)

Вікторія Фурман Психологічні практики розвитку емоційного інтелекту особистості

Ірина Чорна, Тетяна Ліпунова Формування психологічної готовності майбутніх юристів до професійної діяльності

Олена Шевченко, Валентина Владимирова Емпіричне дослідження характерологічних особливостей студентів-медиків із різними стратегіями поведінки в конфлікті

Наталія Гребінь, Юлія Лісень Оцінка психологічного благополуччя працюючих жінок із різною формою зайнятості