Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки №15

Титул

Зміст

Іван-Максиміліан Афанасьєв Цифровий аутизм як аспект впливу на сексуальність

Іван Батраченко, Тетяна Батраченко, Анжела Плошинська, Євгенія Коваленко Динаміка рівня академічної доброчесності у постіндустрільному суспільстві України: соціопсихологічний вимір

Лариса Дідковська, Ольга Балагурак Особливості нового розладу харчової поведінки: нервова орторексія у 21-столітті

Наталія Жигайло, Михайло Цимбалюк Психологічні особливості сучасних політичних процесів

Інна Загурська, Юлія Дем᾿янчук До проблеми планування та організації експериментальних досліджень у психології

Роксолана Карпінська, Валентин Беляк Діяльність медичного психолога щодо психодіагностичної функції над соматичними хворими

Євгеній Коваленко Специфіка стильової саморегуляції поведінки у військовослужбовців

Олександр Крупнік, Наталія Гребінь Особливості життєстійкості осіб з різним локусом контролю

Maryna Leonenko, Iryna Lysenkova Theoretical bases of using metaphor as a means of psychological influence on personality

Лада Мазай Оцінка майбутніми психологами параметрів соціокультурного середовища ЗВО як зовнішнього чинника ресурсного забезпечення професійного становлення

Тетяна Партико, Юлія Козловська Роль переживань у збереженні психологічного благополуччя студентів-психологів різних курсів навчання

Катерина Резнік Діагностика соціального та емоційного інтелекту у поліцейських з різною мірою психологічної розумності

Христина Чопко Підходи до розуміння мотиваційного інтелекту в сучасних психологічних дослідженнях на прикладі прибічників здорового способу життя

Тетяна Шолубка Формування психологічної стійкості студентів, які тимчасово перебувають закордоном під час війни в Україні

Марія Яцула Трансгенераційна травма Голодомору та її вплив на харчову поведінку