Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки №3

Титул

Зміст

Ольга Амплєєва Теоретична модель емоційного інтелекту як важливого компоненту професійної діяльності психолога

Наталія Артюхіна, Олена Пуленко Вплив значущих осіб на розвиток й формування емоційно-поведінкових особливостей підлітків

Юлія Бистрова, Лідія Дрозд Корекційна робота з формування життєвого цілепокладання у дітей з особливими освітніми потребами

Анастасія Большакова, Ольга Зайцева Загальні та професійні мотиви як особистісні кореляти розвитку метакогнітивної активності студентів

Ірина Бурлакова Сутність соціально-психологічної взаємодії при формуванні професійного здоров’я фахівців економічної сфери

Олександр Вакуленко, Марта Мельник, Аліна Проскурня Соціально-психологічні чинники страждань потерпілих унаслідок екологічної катастрофи

Наталія Волинець Особливості особистісного благополуччя офіцерів і військовослужбовців старшинського та сержантського складу Державної прикордонної служби України

Маріанна Галицька Аналіз соціально-психологічних детермінант психоемоційної сфери жінки у післяпологовому періоді

Ірина Діденко Дослідження емоційного вигорання у поліцейських підрозділу поліції особливого призначення «КОРД»

Лариса Дідковська, Олена Абрамюк Особливості копінг-стратегій шлюбних партнерів на різних етапах життєвого циклу сім’ї та їх вплив на сімейне благополуччя

Наталія Жигайло Психологія бізнесу, лідерства та комунікацій як перспективний науковий напрям в Україні та Європі

Альона Зуєва Вікові особливості установок стосовно людей літнього віку та старості

Роксолана Карпінська, Наталія Жигайло Особливості діяльності психолога щодо формування психічного та духовного здоров’я особистості

Оксана Лящ, Діана Мисіва Вплив емоційного інтелекту на копінг-стратегії юнаків

Наталія Максименко Управлінський потенціал як базис для класифікації стилів керівництва в IT-галузі

Olena Musakovska A model of psychological factors affecting to academic self-efficacy of university students

Ірина Овдієнко Формування екологічної свідомості в дітей дошкільного віку засобами фенологічних спостережень

Maria-Olha Sopeliuk Psychological peculiarities of students with different levels of academic absenteeism

Лілія Талдонова «Включення» дитини з особливими освітніми потребами в суспільство здорових однолітків

Тетяна Чаусова Вплив тривожності на самооцінку в дітей молодшого шкільного віку

Вікторія Щербата, Лариса Ляховець, Аліна Горелько Корекція комунікативних навичок у дітей із розладом аутистичного спектру