Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки №8

Титул

Зміст

Марія Августюк Основні аспектні характеристики моделей емоційного інтелекту

Вадим Барко, Вадим Барко, Віктор Бондаренко Психологічні аспекти службової діяльності поліцейських підрозділів охорони об’єктів і публічної безпеки

Катерина Васюк, Владислава Боженко Діагностика емоційних проявів за невербальними ознаками під час продукування зумисних неправдивих висловлювань

Леонід Велитченко, Ма Фу Вікові особливості копінг-поведінки як результат узагальнення особою інтерактивного досвіду

Наталія Жигайло, Оксана Харко Онлайн-освіта: вимушена самоізоляція чи система отримання знань студентами закладів вищої освіти

Олена Завгородня Дитяче малювання як сфера зародження образотворчого мислення

Анастасія Кабанцева Пріоритетні напрями підготовки медичних психологів у час інформаційно-психологічної війни

Марія Казанжи, Оксана Вдовіченко Схильність до ризику студентів у співвіднесенні з їх психологічною ресурсністю

Яна Кайманова, Надія Рябоконь Вплив білінгвізму на когнітивний розвиток особистості

Ірина Колобова Психологічні особливості інтерпретації події розірвання шлюбу жінками в контексті наративного конструювання досвіду

Оксана Кравченко, Марина Міщенко Соціально-психологічна підтримка учасників освітнього процесу в умовах дистанційного навчання

Інна Леонова Психологічні чинники соціальної, сімейної та романтичної самотності жінок

Оксана Мартинюк Трикомпонентна структура соціально-психологічних чинників

Юлія Мартинюк Роль здібностей у процесі культурного розвитку особистості

Оксана Паркулаб, Яна Шпет Вплив професійної діяльності на особистість психолога: феномен вигорання та його профілактика

Маргарита Півень, Юлія Свинаренко Розбіжності в показниках ціннісно-смислової сфери особистості між групами здобувачів вищої освіти технічного закладу вищої освіти з різним рівнем емоційної зрілості в цифровому середовищі

Ольга Романченко, Оксана Байєр Аб’юзивні стосунки з позиції транзактного аналізу

Тетяна Сапєльнікова Пам’ять як фактор надійності операторської діяльності

Ольга Сасовська Різновидова депривація та інтернет-адикції особистості: теоретичний ракурс проблеми

Світлана Світич Соматична ослабленість учнів початкових класів як причина порушень у різних сферах адаптації до школи

Ольга Склянська Розвиток психомоторики дитини перших років життя як досвід взаємодії

Тетяна Ульянова Співвідношення конфліктності та схильності до переживань психологічних бар’єрів

Іванна Шаповал Особистісна зрілість: структурно-функціональний аналіз

Марія Шпак, Віта Славопас Особливості розвитку емоційного інтелекту в майбутніх медичних сестер