Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки №9

Титул

Зміст

Олександр Аврамчук, Олег Копчук-Кашецький, Галина Зубачик Академічне вигорання серед студентів: роль ранніх дисфункційних схем як фактору вразливості

Дмитро Астахов Психологічні аспекти групової взаємодії фахівців інформаційно-комунікаційних технологій

Наталія Афанасьєва, Юлія Ільїна, Наталія Світлична Саморегуляція психічних станів як компонент долаючої поведінки рятувальників

Юлія Бойко-Бузиль Правові та психологічні основи поняття «реінтеграція учасників бойових дій»

Сергій Бойчук Особливості функціонування долаючої поведінки в контексті життєздатності особистості поліцейських-спецпризначенців

Ірина Бринза Рівень розвитку емоційного інтелекту молодших підлітків та їх батьків: порівняльний аналіз

Анастасія Бровченко, Марина Хижняк, Лілія Джаббарова Мотиваційні фактори професійного самовизначення осібіз порушеннями інтелекту

Оксана Вдовіченко, Олена Казанжи Вплив мережі Instagram на самопочуття, активність та настрій користувачів

Аліна Вовк Теоретичне дослідження проблем майбутніх сімей в контексті сформованих шлюбних потенціалів партнерів

Валентина Годлевська Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю у дітей молодшого шкільного віку: сутність, діагностика, корекція

Наталія Гребінь Переживання страхів дітьми з різними особистісними особливостями

Діана Дроздова Порівняльно-змістові характеристики універсальних та рефлексивних символів

Олена Завгородня, Тетяна Минаєнко Психологічні особливості переходу молодшого підлітка до середньої ланки школи

Людмила Іванцев, Наталія Іванцев Адаптація як фактор соціально-психологічної безпеки студентів-першокурсників

Тетяна Калініна Вивчення особливостей міжособистісних відносин у молодших школярів із затримкою психічного розвитку

Галина Католик, Юстина Олексин Особливості екзистенційних страхів COVID пацієнтів лікарень психіатричного профілю

Наталія Коструба Модель медіарелігійності особистості: теоретико-методологічні основи

Валерія Ладик Булінг – епідемія сучасних освітніх закладів

Olena Lytvynenko The factors of ontogenesis and dysontogenesis of adolescents’ personal formation

Алла Литвинчук Психологічна безпека особистості як актуальна проблема сучасної психології

Світлана Лукова, Карина Фоменко Діагностичний інструментарій для вивчення актуальних мотивів спортивної діяльності підлітків

Анна Нікольська Цінності та потреби в контексті споживчої поведінки особистості

Viktoriia Overchuk, Оlexandra Shindirovskaya Social-psychological adaptation of the applicants of higher education in the conditions of social instability

Валерій Олефір, Валерій Боснюк Розрахунок обсягу вибірки як наріжний камінь планування наукового дослідження

Інга Петровська Психологічні концепції процесу прийняття рішень

Альона Пєхарєва, Cвітлана Пєхарєва Гармонізація самооцінки підлітків з порушеннями слуху засобами інтенсифікації роботи з родиною

Олеся Приймаченко, Юрій Чириченко Емоційний інтелект неповнолітніх засуджених чоловічої статі у проявах емпатії, емоційної креативності та емоційного самоусвідомлення

Ольга Реброва Психологічні особливості родин, що виховують дитину з особливими освітніми потребами

Вікторія Синишина Формування рефлексивного потенціалу майбутніх психологів

Інна Табачник, Людмила Савченко, Дарина Савченко Oргaнiзaцiйнo-метoдичнi зaсaди прoведення психoлoгo-педaгoгiчнoї прaктики студентiв спецiaльнoстi «Дoшкiльнa oсвiтa»

Учитель Інна, Сурякова Марина, Батраченко Іван Психологічні чинники схильності до шкільного булінгу у підлітковому віці

Олена Черних Роль індивідуальної релігійності у прояві ціннісно-смислових орієнтацій особистості

Вікторія Шевчук Особливості ставлення батьків до вад дітей із комплексними порушеннями розвитку

Сергій Яковенко, Вікторія Пономарьова, Анна Крайлюк Взаємозв’язок рефлексії батьків з особливостями виховання дітей дошкільного віку

Наталія Ярощук Ефективність педагогічної взаємодії в умовах дистанційного навчання

Софія Чолій Волонтерство та благодійність як види просоціальної економічної активності