Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки №2

Титул

Зміст

Гапон Надія Мовлення та комунікація у руслі пост-структуралістських досліджень ґендеру

Грабовська Софія, Кіт Ольга Схильність до заздрості у студентів

Гребінь Наталя Психологічне маніпулювання у міжособистісній взаємодії у ракурсі суб’єктно-вчинкового підходу

Гупаловська Вікторія Любов як інтенціональний акт. Духовне ядро любові

Дідковська Лариса Соціально-психологічна адаптованість і стратегії копінг-поведінки дітей трудових мігрантів: статевий аспект

Klimans’ka Maryna Psychological peculiarities of using humour by teachers

Кочергіна Ірина Емоційна саморегуляція жінок, які зазнали психологічного насильства в родині

Кузьмин Святослав, Петровська Інга Природа та процесуальність емпатії

Михальчишин Галина Психологічний аналіз уявлень про щастя та його переживання особами юнацького віку

Павлюк Ярослав, Галецька Інна, Сеник Оксана Часова перспектива як предиспозиція академічної мотивації студентів

Партико Тетяна, Голець Олена Уявлення старшокласників про стосунки з батьком і ризики віктимізації

Partyko Tetyana Attitude to oneself and one’s life path in persons with clearly manifested predisposition to psychological personality defense in early adulthood

Rybak Oksana Тheoretical basis of cultural value orientatіons

Сазонова Олена Особливості прийняття рішень мотивованих на досягнення успіху осіб

Штепа Олена Принципи ресурсно-спрямованої концепції навчання